Ansøgning om tillægsvederlag

Systemet er lukket for indberetning, da fristen for indberetning var den 31. marts. Der åbnes igen for indberetning den 6. januar 2024. Du kan dog stadig logge ind og se dine registreringer

Få hjælp til MitID på www.mitid.dk