Online registrering -
ophavsretsvederlag til fotografer

Velkommen til online registrering - ophavsretsvederlag til fotografer.

Her kan du registrere dine oplysninger med henblik på evt. at få del i puljen med midler, som stammer fra de aftalelicenser, som VISDA har indgået på rettighedshavernes vegne med en lang række undervisningsinstitutioner landet over.

Det drejer sig specifikt om vederlag for fotografier, som grundet manglende kreditering ikke har været mulige at fordele individuelt på baggrund af de registreringer, som VISDA har modtaget. Sådanne midler tilfalder fotografer, som er eller har været aktive indenfor de licenserede områder.

Ansøgningsperioden løber fra 5. januar til 31. marts.

Når du udfylder skemaet, beder vi om, at du udfylder så fyldestgørende og præcist som muligt, så vi bedst muligt kan beregne eventuelt vederlag. Bemærk at oplysningerne afgives på tro-og-love og at der bliver foretaget rutinemæssig stikprøvekontrol blandt de indsendte oplysninger.

Mens du udfylder skemaet, kan du godt springe frem og tilbage mellem de enkelte sider, og dine data bliver gemt automatisk. Bemærk dog at, hvis du lukker din browser, forsvinder dine indtastninger.

Når du har udfyldt skemaet, modtager du en mail med kvittering for modtagelse. Har du fået tildelt vederlag, vil dette blive udbetalt som del af den årlige udbetaling fra VISDA, som finder sted i juni måned. Har du fået tildelt under 300 kr., bliver beløbet ikke udbetalt, men overføres automatisk til det efterfølgende år.

Du kan læse mere om udbetalinger fra VISDA her: www.visda.dk/udbetaling

Har du spørgsmål til skemaet, er du velkommen til kontakte VISDA på mail@visda.dk eller 31 40 60 00.

Dette felt skal udfyldes
Dette felt skal udfyldes
Dette felt skal udfyldes
Dette felt skal udfyldes
Dette felt skal udfyldes
Feltet skal være udfyldt med et gyldigt CPR nummer
Læs vores persondatapolitik her https://visda.dk/tilmelding/personoplysninger/
Dette felt skal udfyldes
Dette felt skal udfyldes
Indtast din hjemmeside eller lad feltet være tomt

Her bedes du udarbejde en oversigt over din tilstedeværelse som fotograf på arbejdsmarkedet i 2018

Har du ikke været aktiv i 2018 klik Næste.

Har du haft flere aktiviteter i løbet af året, klik på 'Ny række'

Dette felt skal udfyldes
Resultatet skal give tilsammen 100 %
Dette felt skal udfyldes
Dette felt skal udfyldes
Dette felt skal udfyldes
+ Ny række - Fjern række

Angiv på hvilke områder du har været aktiv som fotograf, fordelt på nedenstående kategorier i 2018.

Angiv et %-tal for hvert område du har været aktiv på. Samlet skal indtastningerne give 100%

Har du ikke været aktiv i 2018 klik Næste.

Ved aktiv på arbejdsmarkedet som fotograf/billedbehandler menes fx følgende:

Andel i %
%
Samlet resultat skal give 100 %

Her bedes du udarbejde en oversigt over din tilstedeværelse som fotograf på arbejdsmarkedet FØR 2018

Har du ikke været aktiv før 2018 klik Næste.

Dette felt skal udfyldes
Resultatet skal give tilsammen 100 %
Dette felt skal udfyldes
+ Ny række - Fjern række
år
Dette felt skal udfyldes

Ved aktiv på arbejdsmarkedet som fotograf/billedbehandler menes fx følgende:

Angiv et %-tal for hvert område du har været aktiv på. Samlet skal indtastningerne give 100%

Andel i %
%
Samlet resultat skal give 100 %
Betingelser skal godkendes
Bekræft venligst at du er indforstået med betingelserne

Bekræft din ansøgning

Info

Navn
Adresse 1
Adresse 2
Postnummer
By
Land
CPR
Telefon
E-mail
Registreringsnummer
Hjemmeside
Bemærkninger

Oversigt over tilstedeværelse på arbejdsmarkedet i 2018

Har været aktiv på områder som fotograf, fordelt på nedenstående kategorier i %

Oversigt over tilstedeværelse på arbejdsmarkedet FØR 2018

Har været aktiv på områder som fotograf/billedbehandler, fordelt på nedenstående kategorier i år, før 2018?

Evt. kommentarerOnline registrering - ophavsretsvederlag til fotografer


Tak for din ansøgning. Du vil snarest modtage en kvittering på mail med de oplysninger, du har indtastet.

Vi vil nu behandle dine oplysninger og vender tilbage med svar i juni måned, når vi har modtaget og behandlet alle skemaer.

Hvis du har spørgsmål eller får behov for at rette i de oplysninger, du har indtastet, bedes du kontakte os på mail@visda.dk eller tlf. 31 40 60 00. Vi modtager rettelser til indtastningerne til og med 31. marts.