Online ansøgning om ophavsretsvederlag – Tegnere/Illustratorer/Grafiske designere

Velkommen til online ansøgning om ophavsretsvederlag til tegnere, illustratorer og grafiske designere.

Her kan du oprette og indgive ansøgning om at få del i puljen med midler, som stammer fra de aftalelicenser, som VISDA har indgået på rettighedshavernes vegne med en lang række undervisningsinstitutioner landet over.

Det drejer sig specifikt om de vederlag for tegninger, illustrationer og grafisk design, som grundet manglende kreditering ikke har været mulige at fordele individuelt på baggrund af de registreringer, som VISDA har modtaget. Sådanne midler tilfalder tegnere, illustratorer og grafiske designere, som er eller har været aktive indenfor de licenserede områder.

Ansøgningsperioden løber fra 5. januar til 31. marts. Tildeling og udbetaling finder sted i juni måned.

Når du udfylder skemaet, beder vi om, at du udfylder så fyldestgørende og præcist som muligt, så vi bedst muligt kan beregne eventuelt vederlag.

Det er muligt at søge i 4 forskellige grupper:

Bemærk, at det kan tage en del tid at udfylde skemaet – især hvis du har en omfattende produktion.

Vi kan ikke love, at du vil få tildelt vederlag eller at dit vederlag vil stå mål med den tid, du bruger, men jo mere præcise og komplette oplysninger du opgiver, jo bedre grundlag har vi for at beregne din tildeling.

Mens du udfylder skemaet, kan du godt springe frem og tilbage mellem de enkelte sider, og dine data bliver gemt automatisk. Bemærk dog at, hvis du lukker din browser, forsvinder dine indtastninger.

Når du har udfyldt skemaet, modtager du en mail med kvittering for modtagelse. Har du fået tildelt vederlag, vil dette blive udbetalt som del af den årlige udbetaling fra VISDA, som finder sted i juni måned. Har du fået tildelt under 300 kr., bliver beløbet ikke udbetalt, men overføres automatisk til det efterfølgende år.

Har du spørgsmål til skemaet, er du velkommen til kontakte VISDA på mail@visda.dk eller 31 40 60 00.

Tryk på ’Næste’ for at komme i gang.

Indtast dine oplysninger

Dette felt skal udfyldes
Dette felt skal udfyldes
Dette felt skal udfyldes
Dette felt skal udfyldes
Dette felt skal udfyldes
Dette felt skal udfyldes og være gyldigt
Læs vores persondatapolitik her https://visda.dk/tilmelding/personoplysninger/
Dette felt skal udfyldes
Dette felt skal udfyldes
Indtast din hjemmeside eller lad feltet være tomt

Gruppe 1 - Info / Nyhedsgrafik, Plakat / deko kunst og i andet end avis og blad, bog eller tegneserier

Følgende formular kan bruges til forskelligt illustrationsarbejde, som du har ophavsret til, og som er offentligt publiceret på tryk eller digitalt.

Virksomhedspræsentationer og visualisering til seminarer og internt brug tæller ikke med.

Udfyld felter som er relevante for dig.


B-indtægt på ophavsretligt beskyttet produktion
Her tager du udgangspunkt i din selvangivelse for 2017, og angiver den del af din B-indtægt, som kommer fra ophavsretligt beskyttet produktion (dvs. selvstændigt skabte, originale værker) og som er offentlig publiceret (produktion til internt brug hos opdragsgiveren tæller f.eks. ikke med).
Hvis din B-indtægt er meget svingende, kan du i stedet angive et gennemsnit beregnet ud fra perioden 2012 til 2017

Analogt/digitalt publiceret
Værkerne skal være offentligt publiceret på tryk eller digitalt.
Virksomhedspræsentationer og visualiseringer til internt brug tæller f.eks. ikke med.

Ca. antal egne illustrationer
Vi forlanger ikke, at du anfører en præcis optælling, men blot en realistisk angivelse efter din bedste, oprigtige vurdering.

Mine vigtigste medier/kunder/gallerier (max 10)
Navn og aktiv internet adresse til publiceringen af dit materiale.

Hvis du kun er eksponeret via ét medie/kunde/galleri, skriver du naturligvis kun det.

Illustrationer offentligt publiceret andetsteds end bog, blad, avis, tegneserier

Analogt, offentligt publiceret sidste år eller gennemsnit over sidste 5 år:

Digitalt, offentligt publiceret sidste år eller gennemsnit over sidste 5 år:

Info / Nyheds -grafik som er offentligt publiceret

Analogt, offentligt publiceret sidste år eller gennemsnit over sidste 5 år:

Digitalt, offentligt publiceret sidste år eller gennemsnit over sidste 5 år:

Plakatkunst, dekokunst til salg fra gallerier etc.

Analogt, offentligt publiceret sidste år eller gennemsnit over sidste 5 år:

Digitalt, offentligt publiceret sidste år eller gennemsnit over sidste 5 år:

Gruppe 2 – Avistegning / Bladillustration

Avistegning / Bladillustration arbejde, som du har ophavsret til, og som er offentligt publiceret på tryk eller digitalt.
Virksomhedspræsentationer og visualisering til seminarer og internt brug tæller ikke med.
Udfyld felter som er relevante for dig.


B-indtægt på ophavsretligt beskyttet produktion
Her tager du udgangspunkt i din selvangivelse for 2017, og angiver den del af din B-indtægt, som kommer fra ophavsretligt beskyttet produktion (dvs. selvstændigt skabte, originale værker) og som er offentlig publiceret (produktion til internt brug hos opdragsgiveren tæller f.eks. ikke med).
Hvis din B-indtægt er meget svingende, kan du i stedet angive et gennemsnit beregnet ud fra perioden 2012 til 2017

Analogt/digitalt publiceret
Værkerne skal være offentligt publiceret på tryk eller digitalt.
Virksomhedspræsentationer og visualiseringer til internt brug tæller f.eks. ikke med.

Ca. antal egne illustrationer
Vi forlanger ikke, at du anfører en præcis optælling, men blot en realistisk angivelse efter din bedste, oprigtige vurdering.

Mine vigtigste medier/kunder/gallerier (max 10)
Navn og aktiv internet adresse til publiceringen af dit materiale.

Hvis du kun er eksponeret via ét medie/kunde/galleri, skriver du naturligvis kun det.

Illustration af redaktionel tekst i aviser, blade og magasiner

Analogt, offentligt publiceret sidste år eller gennemsnit over sidste 5 år:

Digitalt, offentligt publiceret sidste år eller gennemsnit over sidste 5 år:

Reportagetegning i aviser, blade og magasiner

Analogt, offentligt publiceret sidste år eller gennemsnit over sidste 5 år:

Digitalt, offentligt publiceret sidste år eller gennemsnit over sidste 5 år:

Satiretegning / Avisstribe i aviser, blade og magasiner

Analogt, offentligt publiceret sidste år eller gennemsnit over sidste 5 år:

Digitalt, offentligt publiceret sidste år eller gennemsnit over sidste 5 år:

Gruppe 3 – Bogillustrationer


Min værkliste fra biblioteksafgift
Når du er tilmeldt biblioteksafgift, finder du din værkliste her: https://biblioteksafgift.kulturstyrelsen.dk
Log-ind med dit Nem-ID, så kan du downloade din værkliste som PDF og derefter uploade den ved hjælp af knappen nederst på siden

Antal titler på værkliste
Vi beder dig selv lave en optælling af dine titler:
1) En titel skal kun tælles med een gang – Det betyder at:
2) Titler som optræder flere gange tælles kun med første gang de optræder på værklisten.
3) Titler som optræder både som 'fysisk' titel og som 'elektronisk' titel tælles kun med een gang.
4) Antologier eller nye udgaver som genbruger illustrationer, der allerede opræder under en anden titel, tælles ikke med.
5) Evt. titler, som du har skrevet men ikke illustreret, tælles ikke med.

Undervisningstitler
Dvs. titler lavet specifikt til undervisningsbrug – f.eks. letlæsningsbøger.

Ca. total af egne illustrationer heri
Vi forlanger ikke, at du anfører et helt præcis antal illustrationer, men en realistisk angivelse efter din bedste, oprigtige vurdering
Hvis du f.eks. har illustreret mange titler, kan du gange et gennemsnitligt antal illustrationer med antallet af titler.

Ej på værkliste
Du behøver ikke opregne titler, som ikke står på din værkliste.

Titler udenfor værklisten skal være offentligt publicerede i proffesionel form på tryk eller digitalt og anføres med ISBN nummer hvor det er muligt

Undervisningstitler på værkliste


Eventuelle undervisningstitler ej på værkliste

- Fjern + Tilføj titel

Ikke-undervisningstitler på værklisteEventuelle ikke-undervisningstitler eller forsideillustrationer ej på værkliste

- Fjern + Tilføj titel
Vælg en PDF fil og prøv igen
Filen vil først blive uploaded når du afslutter ansøgningen.

Gruppe 4 - Tegneserier


Min værkliste fra biblioteksafgift
Når du er tilmeldt biblioteksafgift, finder du din værkliste her: https://biblioteksafgift.kulturstyrelsen.dk
Log-ind med dit Nem-ID, så kan du downloade din værkliste som PDF og derefter uploade den ved hjælp af knappen nederst på siden

Antal tegneserietitler på værkliste
Vi beder dig selv lave en optælling af dine titler:
1) Kun tegneserier. (Dine eventuelle bogillustrationer anføres på andet skema til Gruppe 3. Evt. tekstbøger på din værkliste tælles ikke med.)
2) Kun tegneserier, hvor du har udført billedsiden, (om du også har udført tekst eller farver registreres ikke i denne sammenhæng).
3) Tegneserier, hvor du kun har udført teksten, skal ikke tælles med.
4) Nogle gange optræder en titel mere end en gang på din biblioteks titelliste (f.eks. hvis den er publiceret i forskellige udgaver). Den skal dog kun tælles med een gang.
5) Titler som optræder både som 'fysisk' titel og som 'elektronisk' titel ('F' og 'E' under 'Pform'), tælles kun med én gang.

Ca. total af egne illustrationer heri
1) Hver tegneserie-rude tælles som én illustration.
2) Vi forlanger ikke, at du anfører et helt præcis antal illustrationer, men en realistisk angivelse efter din bedste, oprigtige vurdering. Du kan f.eks. gange antallet af sider i en titel med et gennensnitligt antal ruder pr. side. Ved serietitler med samme sidelayout kan du gange antallet af serietitler med gennemsnitligt antal ruder pr. serie

Eventuelle tegneserier ej på værkliste
1) Du behøver ikke opregne titler, som ikke står på din værkliste.
2) Titler udenfor værklisten skal være offentlig publiceret i professionel form på tryk eller digitalt, (hvis de er publiceret i begge former anføres kun analog titel + ISBN)
3) Fanzines eller virksomheds præsentationer/facilitering tælles ikke med.

Publicerede tegneserier


Antal tegneserietitler på værkliste illustreret af mig


Eventuelle tegneserier illust. af mig, ej på værkliste
Både analoge og e-tegneserier (hvis publiceret i begge former anføres kun analog titel og ISBN)

- Fjern + Tilføj titel
Vælg en PDF fil og prøv igen
Filen vil først blive uploaded når du afslutter ansøgningen.
Betingelser skal godkendes
Bekræft venligst at du er indforstået med betingelserne

Tak for dine indtastninger. Nedenfor kan du se en oversigt over dine oplysninger og gennmgå dem inden du godkender din ansøgning endeligt. Hvis du har behov for dette kan du gå tilbage og rette i oplysningerne ved hjælp af tilbage-knappen i bunden af siden. Når du trykker på Godkend ansøgning bliver dit skema indsendt. Når din ansøgning er blevet registreret i vores system modtager du en kvittering på mail med dine indtastede oplysninger.

Info

Navn
Adresse 1
Adresse 2
Postnummer
By
Land
CPR
Telefon
E-mail
Registreringsnummer
Hjemmeside
Bemærkninger

Gruppe 1 - Info / Nyhedsgrafik, plakat illustration / dekorativ illustration og illustrationer i andet end bog, blad avis eller tegneserier

Erhvervsaktiv?
Tidligere været erhvervsaktiv indenfor dette område?

Illustrationer i andet end avis og blad, bog eller tegneserier

Info / Nyheds -grafik som er offentligt publiceret

Plakat illustration og dekorativ illustration til salg fra gallerier, webshop etc.

Gruppe 2 – Avistegning / Bladillustration

Erhvervsaktiv?
Tidligere været erhvervsaktiv indenfor dette område?

Illustration af redaktionel tekst i aviser, blade og magasiner

Reportagetegning i aviser, blade og magasiner

Satiretegning / Avisstribe i aviser, blade og magasiner

Gruppe 3 – Bogillustrationer

Erhvervsaktiv?
Tidligere været erhvervsaktiv indenfor dette område?

Undervisningstitler på værkliste

Ikke-undervisningstitler på værkliste

Fil

Gruppe 4 - Tegneserier

Erhvervsaktiv?
Tidligere været erhvervsaktiv indenfor dette område?

Publicerede tegneserier

Fil

Evt. kommentarerOnline ansøgning om ophavsretsvederlag – Tegnere/Illustratorer/Grafiske designere


Tak for din ansøgning. Du vil snarest modtage en kvittering på mail med de oplysninger, du har indtastet.

Vi vil nu behandle din ansøgning og vender tilbage med svar i juni måned, når vi har modtaget og behandlet alle ansøgninger.

Hvis du har spørgsmål eller får behov for at rette i de oplysninger, du har indtastet, bedes du kontakte os på mail@visda.dk eller tlf. 31 40 60 00. Vi modtager rettelser til indtastningerne til og med 31. marts.